Teisės aktai

 

Neries regioninio parko direkcijos nuostatai (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-214 redakcija)
Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (patvirtintas 2016 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 731)
Neries regioninio parko tvarkymo planas (patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 5 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-545)
Saugomų teritorijų įstatymas (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-301
Neries regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas 2010 m. liepos 30 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-682)
Aplinkos apsaugos įstatymas (priimtas 1991 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-2223)
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, I-733)
Teritorijų planavimo įstatymas (priimtas 2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu  Nr. XII-407)
Miškų įstatymas (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. Nr. I-671)
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (priimtas 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166)
Neries regioninio parko nuostatai (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490)
– Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai (patvirtinti 2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 116)
Bendrieji Buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (patvirtinti 2004 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 276)
– LR Aplinkos ministro 2017 m., balandžio 13 d. įsakymas Nr. D1-305 “Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo”

Neries regioninio parko produkto ženklas

– Griovių valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas
– Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas
– Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Kenos valstybinio hidrografinio draustinio nuostatai
– Vilnios valstybinio hidrografinio draustinio nuostatai
-Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas