Teisės aktai

Neries regioninio parko nuostatai (patvirtinti 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 285)
Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (patvirtintas 2016 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 731)
Neries regioninio parko tvarkymo planas (patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 5 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-545)

Saugomų teritorijų įstatymas (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-301; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)
Aplinkos apsaugos įstatymas (priimtas 1991 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-2223)
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, I-733; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-01)
Teritorijų planavimo įstatymas (priimtas 2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu  Nr. XII-407; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-25)
Miškų įstatymas (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. Nr. I-671; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (priimtas 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166)

– Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai (patvirtinti 2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 116)
Bendrieji Buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (patvirtinti 2004 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 276; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-17)
– LR Aplinkos ministro 2017 m., balandžio 13 d. įsakymas Nr. D1-305 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

– Griovių valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas
– Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planas
– Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas
– Kenos valstybinio hidrografinio draustinio nuostatai
– Vilnios valstybinio hidrografinio draustinio nuostatai
– Šventosios valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas