Projektas „Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą“ pagal bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA 2014-2020 metais. Nuo 2019 metų birželio mėnesio pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“.... skaityti daugiau
2017-2020 metais, Neries regioninio parko direkcija, kaip Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos partneris, dalyvauja projekte "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)". Projektas finansuojamas ES lėšomis. Projekto metu numatomi: 1.1. Lankytojų centro plėtros projektavimas ir įrengimas; 1.2. Lauko informacinės sistemos išpletimo Neries regioniniame parke... skaityti daugiau
2018-2019 metais Neries regioninio parko direkcija, kaip partneris dalyvauja Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte “Kaimo vietovės tapatybės stiprinimas, vystant tradicinius amatus ir turizmą”. Projekto metu numatoma Neries RP lankytojų centro kieme įrengti informacinį lauko terminalą, organizuoti nemokamus... skaityti daugiau
Nuo 2014 m. Neries regioniniame parke vyksta projektai, siekiantys populiarinti ir gaivinti nykstantį mūsų kultūros paveldą - medinę architektūrą ir jos puošybą. 2014 m. gimė projektas "Mūs pirkelė dailiai inrėdzyta", kurio metu Šilėnų kaime tradicine puošyba buvo papuošti 5 gyvenamieji namai, o projekto edukacinėse veiklose (10 užsiėmimų) bei baigiamajame renginyje... skaityti daugiau