Žvejyba

Žvejyba regioninio parko teritorijoje yra leidžiama, tačiau, kaip ir kitur, čia ja mėgautis reikia atsakingai ir laikantis galiojančių žvejybos taisyklių ir įstatymų. Primename, kad žvejojant parko teritorijoje esančiuose valstybiniuose tvenkiniuose reikia turėti:

  1. žvejo mėgėjo bilietą (išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) ir…
  2. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. – žvejo mėgėjo kortelę (licenziją lašišoms ir šlakiams gaudyti), kuomet žvejyba Neryje yra limituojama.

Tam tikru metu Neries regioninio parko teritorijoje taip pat taikomi žvejybos apribojimai:

  1. Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama žvejoti šiose upėse: Bražuolė, Dūkšta ir Saidė.
  2. Nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. draudžiama žvejoti neturint žvejo mėgėjo kortelių (licenzijų) ar nemokamos žvejybos teisės Neryje nuo Jonavos J. Ralio gatvės tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje.
  3. Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. visa mėgėjų žvejyba yra draudžiama Neryje nuo kelio Nr. 262 tilto Jonavoje iki Šilo g. tilto Vilniuje.
  4. Nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. draudžiama mėgėjų žvejyba Neries atkarpoje prie Bražuolės upės žiočių ir 100 m. žemyn upe.

Visi ežerai esantys Neries regioniniame parke, išskyrus Ešerinio ežerą (centro koordinatės – 556595, 6071344 (LKS)), yra neišnuomoti.

Daugiau informacijos – mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės

Aštriašnipiai eršketai prieš paleidžiant juos į Nerį

Kur įsigyti žvejo mėgėjo bilietą ir žvejo mėgėjo kortelę?

 * Internetu – http://alis.am.lt (aplinkosaugos leidimų informacinė sistema)

miau redagtuoa

3 atsakingos žvejybos taisyklės, kurių privalu laikytis:

  1. Žvejojant su savimi visada turėti reikiamus dokumentus ir leidimus (mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą; dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę; žvejo mėgėjo kortelę, kai žvejyba yra limituojama Nerije nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.)
  2. Žvejys privalo užtikrinti švarą žvejybos vietoje. Prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą.  Pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
  3.  Sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).