Viena iš Neries regioninio parko direkcijos funkcijų – pažinti šią saugomą teritoriją ir joje vykdyti įvairius tyrimus. Parke tyrinėjama tiek gyvoji ir negyvoji gamta, tiek materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas. Tiesa, ne visus tyrimus atlieka parko direkcijos specialistai – bendradarbiaujant su parko direkcija, daug jų inicijuoja ir vykdo ir kitos institucijos bei fiziniai asmenys.
Kviečiame susipažinti su vykdomais tyrimais ir jų rezultatais!

2019 m. rugsėjo 24 ir 27 dienomis tikrindami Neries šlaituose iškeltus inkilus radome net 54 didžiąsias miegapeles! Tai yra absoliučiai rekordiškas šių retų ir saugomų žvėrelių skaičius per visą beveik 20 metų tyrimų laikotarpį. Kasmet stebime jų būklę, rudenį patikrindami miegapelėms iškeltus inkilus. Inkilų iškėlimas didžiųjų miegapelių gyvenamose vietose – tai... skaityti daugiau
Rugsėjo 13 dieną Neries šlaituose radome net 31 didžiąją miegapelę! Tai yra absoliučiai rekordiškas šių mielų, retų ir saugomų žvėrelių skaičius per paskutinius 15 metų. Kasmet stebime jų būklę, rudenį patikrindami miegapelėms iškeltus inkilus. Negana to, Vilniaus universiteto studentė Justė Barščevska, tyrinėjanti didžiąsias miegapeles ir iškėlusi joms 100... skaityti daugiau
2018 metais yra vykdomos apskaitos Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST): Paukščiai: Mėlyngurklės apskaita Kazimieravo šlapžemėse (PAST kodas – LTVLNB001) Vabzdžiai: Didžiojo auksinuko apskaita Šveicarijos miške (BAST kodas – LTVIN0002) Nuolat vykdoma retų ir saugomų rūšių paieška. 2018... skaityti daugiau
2017 metais buvo vykdomos apskaitos Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST): Vabzdžiai: Niūriaspalvio auksavabalio apskaita atlika Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos upės slėnyje (BAST kodas – LTVIN0007). Purpurinio plokščiavabalio apskaita atlika Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos upės slėnyje (BAST kodas –... skaityti daugiau
2014 m. Gencijoninio melsvio populiacijų Lietuvoje vertinimas ir ekologiniai ryšiai su mitybiniu augalu melsuoju gencijonu, I. Bačelytė 2013 m. Purpurinio plokščiavabalio Dūkštų ąžuolyne 2012-2014 veiksmų plano įgyvendinimas, A. Jefanovas 2012 m. Relationship between the butterfly Phengaris rebeli and its larval host plant Gentiana cruciata in Lithuanian population, V.... skaityti daugiau