Nuostatai

Neries regioninio parko nuostatai (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr. 39-1227))