Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas

zmogeliukas
laikrodisTRUKMĖ

1 val.

vietaATSTUMAS

1,5 km.

01 AZ
02 AZ
11 AZ
03 AZ
05 AZ
04 AZ
07 AZ
06 AZ
09 AZ
08 AZ
10 AZ

Dūkštų ąžuolynas – tai pats didžiausias ir vienas seniausių natūralių ąžuolynų visoje Lietuvoje. Senesnių nei 200 metų ąžuolų paunksmėje namus sau randa daugybė rūšių retų ir nykstančių gyvūnų, augalų, grybų bei kerpių. Čia galima sutikti net 7 šikšnosparnių rūšis, didžiąją miegapelę, elnius, šernus, žaliąsias meletas, didįjį margąjį genį, juodąjį gandrą, mažąjį erelį rėksnį, pelėdas, lyg paukštį „čiulbančias“ varles – raudonpilves kūmutes ir kitus, mažesnius, padarėlius…
Stabtelėję prie paslaptingo Airėnų akmens su ženklais, sugalvokite norą: tikima, kad maža auka šiam akmeniui (gėlės žiedas, pinigėlis ar kt.) padeda jiems išsipildyti.