Priskirtos teritorijos

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Neries regioninio parko direkcijai už parko ribų priskirtos šios, direkcijų neturinčios nacionalinės saugomos teritorijos:

Nacionalinės saugomos teritorijos:
1. Bartkuškio telmologinis draustinis
2. Budelių kraštovaizdžio draustinis
3. Daubėnų kraštovaizdžio draustinis
4. Gabriliavos pedologinis draustinis
5. Griovių geomorfologinis draustinis
6. Kazimieravo ornitologinis draustinis
7. Lietavos hidrografinis draustinis
8. Lygiaraisčio telmologinis draustinis
9. Medžiakalnio geomorfologinis draustinis
10. Pipiriškių geomorfologinis draustinis
11. Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis
12. Širvintos kraštovaizdžio draustinis
13. Šventosios ichtiologinis draustinis (dalis žemiau Širvintos upės žiočių)
14. Upninkų botaninis draustinis
15. Vanaginės geomorfologinis draustinis
16. Paąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis
17. Kenos hidrografinis draustinis
18. Vilnios hidrografinis draustinis
19. Dvarčionių geomorfologinis draustinis
20. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis

Natura 2000 teritorijos:
1. Gerviraisčio pelkė
2. Šveicarijos miškas
3. Kazimieravo šlapžemės
4. Astruvkos miškas
5. Strošiūnų šilas
6. Širvintos upė ir jos slėniai
7. Šventosios upė žemiau Andrioniškio(dalis žemiau Širvintos upės žiočių)
8. Šventosios upės slėnis ties Upninkais
9. Vanagynės miškas
10. Paąžuolynės durpynas
11. Kenos upė
12. Vilnios upės slėnis ties Mickūnais
13. Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis
14. Giedraitiškių pelkė
15. Bražuolės upės slėniai ties Gratiškėmis
16. Kiemeliškių kaimo apylinkės
17. Bražuolės upės slėnis žemiau Vilūniškių

Neries regioninio parko direkcija priskirtose saugomose teritorijose vertina jų būklę ir esant reikalui teikia pasiūlymus dėl šių teritorijų apsaugos bei tvarkymo. Natura 2000 statusą turinčiose teritorijose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdo rūšių ir buveinių stebėseną bei nustatyta tvarka nustatinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą.