Laimėtas teismas

2021 m. balandžio 7 d.  LR vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kad Neries regioninio parko direkcija pagrįstai nepritarė suprojektuotiems kirtimams Elniakampio kraštovaizdžio draustinyje, Europos Bendrijos svarbos natūralioje Vakarų taigos buveinėje.

Miško sklypo savininkas 2019 m. rudenį apskundė direkcijos sprendimą pirmosios instancijos teismui, apeliuodamas į tai, kad Direkcija netinkamai vadovaujasi galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir neleistinai apriboja konstitucinę savininko teisę į nuosavybę bei verslo laisvę. Ginčas taip pat buvo paremtas tuo, kad miško sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nebuvo įregistruotos į Nekilnojamojo turto registrą, todėl nustatyti reikalavimai buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms minimame miško sklype, pasak Pareiškėjo, neturėjo galioti. Taip pat, 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos Ministro patvirtintame Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąraše šis miškas nebuvo įtrauktas į sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai.

Tačiau, 2019 metų pirmoje pusėje sklypas buvo įtrauktas į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą, o taip pat patenka į Neries regioninio parko teritoriją, Elniakampio kraštovaizdžio draustinį. Taip pat pirmosios instancijos teismo išvadoje buvo pažymima, kad pareiga išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę yra siejama su Vyriausybės įgaliotų institucijų sprendimu, pagal kurį atitinkamas gamtos objektas tampa valstybei svarbiu objektu ir konstitucine vertybe. Be to, jokia Europos Sąjungos direktyva nedraudžia ES valstybėms narėms savo nacionaliniais teisės aktais nustatyti saugomas teritorijas, jas steigti ar keisti jų ribas bei statusą.

 

Šio sprendimo dėka parke liks daugiau biologinei įvairovei vertingų miškų, šiuo atveju – 9010 * Vakarų taigos buveinės teritorijų.

Nuoširdžiausiai dėkojame advokatui Sauliui Dambrauskui, padėjusiam išsaugoti šį vertingą mišką!

Taip pat nuoširdžią padėką už palaikymą ir profesionalius patarimus reiškiame Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistui Jonui Pašukoniui.

 

Su teismo nutartimi galima susipažinti, paspaudus ant šios nuorodos nutartis, arba skiltyje „Teismo sprendimai“.