Tradicinės medinių pastatų puošybos projektai 2014-2016 m.

Nuo 2014 m. Neries regioniniame parke vyksta projektai, siekiantys populiarinti ir gaivinti nykstantį mūsų kultūros paveldą – medinę architektūrą ir jos puošybą. 2014 m. gimė projektas „Mūs pirkelė dailiai inrėdzyta“, kurio metu Šilėnų kaime tradicine puošyba buvo papuošti 5 gyvenamieji namai, o projekto edukacinėse veiklose (10 užsiėmimų) bei baigiamajame renginyje dalyvavo apie 160 dalyvių.

pries-po-1
pries-po-2

2015 m. tradicinės puošybos atgaivinimo ir populiarinimo veiklos buvo tęsiamos toliau su projektu „Tradicinė Vilniaus apylinkių pastatų puošyba“. Projekto metu buvo pagaminta tradicinė medinė pastatų puošyba 6 gyvenamiesiems namams Neries regioninio parko teritorijoje – Šilėnų, Malavolės ir Grabijolų kaimuose. Taip pat suorganizuota 10 kūrybinių – edukacinių užsiėmimų  Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Dirbtuvėse iš viso dalyvavo 209 žmonės – dauguma vietos gyventojų (vietos bendruomenių nariai, meistrai, vaikai ir jaunimas), taip pat neįgalieji (su protine negalia), savanoriai iš užsienio, Vilniaus miesto gyventojai.

malavole
langines grabijoluose

2016 m. veiklos persikėlė į vieną iš gražiausių regioninio parko kaimų – gatvinį Grabijolų kaimą. Projekto „Grabijolai: kūrybinė paveldo laboratorija“ metu buvo suorganizuota 10 kūrybinių-edukacinių užsiėmimų (215 dalyvių), kaime pagamintos naujos medinės ir pintos tvorelės 9 sodyboms (viso 180 m). Taip pat tradicine medine pastatų puošyba papuošti 3 gyvenamieji namai. 2016 m. spalio 15 d. Grabijoluose suorganizuotas baigiamasis projekto renginys. Jame dalyvavo virš šimto dalyvių iš visos Lietuvos.

grabijolai-maza
maza-2
aha
aha-2

Norintys daugiau sužinoti apie šių kraštų tradicinę pastatų puošybą, mūsų lankytojų centre gali įsigyti leidinį „Tradicinė Vilniaus apylinkių kaimų pastatų puošyba“. Čia skaitytojai ras ne tik išsamią informaciją apie tai, kas ir kodėl buvo puošiama, kokie yra tradiciniai šio regiono ornamentai, bet ir knygelės galė esančių lekalų – natūralaus dydžio brėžinių fragmentų, kurie padės patiems pasigaminti norimą puošybos elementą.