Teisinė informacija

Neries regioninio parko produkto ženklas
– Saugomų teritorijų įstatymas (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188))
– Aplinkos apsaugos įstatymas (priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75))
– Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37))
– Teritorijų planavimo įstatymas (priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 aktuali redakcija (Žin., 1995 Nr, 107-2391))
– Miškų įstatymas (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872))
– Žemės įstatymas (priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620))
– Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343;
aktuali redakcija nuo 2008-04-02 (Žin., 2008, Nr. 44-1643))
– Neries regioninio parko nuostatai (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr. 39-1227))
– Neries regioninio parko zonų ribų planas (patvirtintas 2002 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1529 (Žin., 2002, Nr. 96-4192))
– Naujas Neries regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas 2010 m. liepos 30 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-682 (Žin., 2010, Nr. 93-4917
– Neries regioninio parko tvarkymo planas (patvirtintas 2005 m. liepos 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-368 (Žin., 2005, Nr.92-3439))
– Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai

Neries regioninio parko tvarkymo planas