Suskaičiuotas didžiųjų miegapelių derlius!

Kiekvienais metais Neries regioninio parko darbuotojai tikrina specialiai didžiosioms miegapelėms iškeltus inkilus ir skaičiuoja šių paslaptingų žinduolių suaugusių ir jauniklių skaičių bei jų veiklos žymes siekiant įvertinti jų populiacijos būklę. Tokių specialiai miegapelėms iškeltų inkilų parke yra net virš 250! Šiais metais patikrinus juos viso suskaičiavome 41 miegapelę – 14 suaugusių ir 27 jauniklių. Palyginus su praeitais metais šis skaičius nėra labai didelis, bet taip yra todėl, kad miegapelės neatsiveda jauniklių kiekvienais metais ir tai glaudžiai susiję su jų pagrindiniu maisto šaltiniu – lazdynų riešutų ir ąžuolų gilių derėjimu. Prastais lazdyno riešutų ir gilėmis metais miegapelės gali atsivesti mažai jauniklių arba išviso nesidauginti.

Didžioji miegapelė vadinama miegapele ne veltui, kadangi didžiąją savo gyvenimo dalį pramiega (7-8 mėn.). Tai reta, į Lietuvos raudonąją knygą bei į griežtai saugomų rūšių sąrašą įtraukta rūšis. Lietuvoje aptinkama brandžiuose plačialapių miškuose su senais ąžuolais bei gausiu lazdynų traku. Tokiame tankiai lajomis susivėrusiame miške nenulipant žemyn miegapelės laipioja nuo vienos šakos link kitos visą savo aktyvųjį sezoną.

Prabudusi po žiemos miego gegužės viduryje miegapelės būna aktyvios iki rugsėjo – spalio pradžios. Tai naktiniai gyvūnai, kurie aktyvūs daugiausiai po saulėlydžio ir ryte prieš saulei patekant, o dienos metu ilsisi pačių šviežiai suneštų lapų lizduose esančiuose natūraliose slėptuvėse – medžių drevėse ar specialiai joms iškeltuose inkiluose.

Pavasarį, vasaros metu daugiausia minta įvairiais medžių pumpurais, gėlių žiedais, vabzdžiais. Vasaros metu minta įvairiomis uogomis: gervuogėmis, avietėmis, taip pat laukinių obelų bei kriaušių sėklomis. Rudeniop daugiausia riebalų prieš žiemos miegą sukaupia maitindamosi lazdynų riešutais bei ąžuolų gilėmis.

Sukaupusios pakankamai riebalų miegapelės eina ieškoti vietos žiemojimui. Dauguma suaugusių patinų palieka slėptuves anksčiausiai – pirmoje rugsėjo pusėje, tuo tarpu patelės dar lieka aktyvios iki rugsėjo pabaigos. Jaunikliai išlieka aktyvūs iki spalio vidurio. Įsiraususios 0,5 m gilyn po žeme, susisukdamos į kamuoliuką miegapelės giliai užmiega žiemos miegu sapnuodamos miegapeliškus sapnus iki kol vėl neprabus sušildytos vėlyvos pavasario šilumos.

Pagrindinė šių žinduolių grėsmė yra natūralių jų buveinių naikinimas plynais miško kirtimais, kurių metu iškertami brandūs medynai ir taip prarandamos natūralios šių žinduolių slėptuvės. Dėl miškų kirtimų susidariusi tinkamų buveinių fragmentacija apsunkina ar net galutinai sustabdo didžiųjų miegapelių plitimą. Ugdymo kirtimų metu dažnai iškertami lazdynų krūmai- vienas pagrindinių jų mitybos šaltinių.

Siekiant pagerinti šių gyvūnų populiacijos būklę yra kuriamos specialiai šių žinduolių apsaugai skirtos teritorijos. Tokių Neries regioniniame parke yra išskirtos dvi – Semeniukų zoologinis ir Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustiniai. Siekiant išsaugoti bei pagerinti didžiosios miegapelės buveines yra rengiami apsaugos veiksmų bei gamtotvarkiniai planai, kuriuose yra numatyta, jog svarbu buveinėse vykdant kirtimus nekirsti pomiškio ir krūmų, taip pat didinti dirbtinių slėptuvių skaičių – specialiai iškeliant joms inkilus. Didžiosios miegapelės yra laikomos skėtine rūšimi, todėl išsaugojus jai svarbias buveines yra išsaugomos ir kitos retos augalų bei gyvūnų rūšys aptinkamos brandžiuose miškuose.