Sengirių gyventojas juodasis gandras stebėtas žvejojantis vidury gyvenvietės

Neries regioniniame parke Dūkštų apylinkėse juodasis gandras gyventojų nestebina. Štai šis gražuolis balandžio antroje pusėje ramiai žvejojo žmonių iškastoje kūdroje, vaikščiojo judrios miestelio gatvės kelkraščiu, o pamatęs žmones jų nesibaidė, tik paskrisdavo kiek toliau, bet netrukus vėl stovėdavo tvenkinio pakrantėje. Toks elgesys visgi neįprastas, tai brandžių miškų tankmių paukštis gyvenantis slaptą gyvenimą ir žmonių, jei tik gali, vengiantis. Priežasčių tokiai elgsenai gali būti įvairių, galbūt jis buvo ką tik grįžęs iš tolimos migracijos kelionės ir nusilpęs bandė atgauti jėgas ten, kur lengva pasigauti maisto, o galbūt tai netolimos ateities pranašas, kuomet nebeliks didelių brandžių miškų, tinkamų juodiesiems gandrams slėptis ir jie bus priversti kraustytis į mūsų kaimynystę. Kolkas galime džiaugtis šio įspūdingo paukščio gyvenimu Neries regioniniame parke ir suteikti jiems reikalingą ramybę, ypač šiuo jautriu, kiaušinių perėjimo metu.