Reorganizuojama Neries regioninio parko direkcija

PRANEŠIMAS DĖL AUKŠTADVARIO, DIEVENIŠKIŲ ISTORINIO, METELIŲ, NEMUNO KILPŲ, NERIES, PANEMUNIŲ, VEISIEJŲ, VIŠTYČIO REGIONINIŲ PARKŲ IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“ pranešame, kad yra parengtas Aukštadvario, Dieveniškių istorinio, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų – Aukštadvario, Dieveniškių istorinio, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijų – teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai po to, kai šios po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Aukštadvario, Dieveniškių istorinio, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijos.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija.

Su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Aukštadvario, Dieveniškių istorinio, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijų – reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos – nuostatų projektu, taip pat kiekvienos iš reorganizuojamų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais galima susipažinti jų interneto svetainėse. Neries regioninio parko praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai skelbiami www.neriesparkas.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“: (143 Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas (e-tar.lt)).

Aukštadvario, Dieveniškių istorinio, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas (Sąlygų aprašas).

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų projektas (Nuostatų projektas).