Patvirtintina Neries regioninio parko Jungtinės tarybos sudėtis

 

2021 metų balandžio 7 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.V-47 patvirtinta Neries regioninio parko Jungtinės tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkė – Audronė Žičkutė, Neries regioninio parko direktorė.
Tarybos nariai:
Jolita Abraitienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus atstovė, jai nesant – Danuta Kazakevičienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio atstovė;
Ignas Babušis, Pugainių bendruomenės atstovas;
Audrius Balnys, Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus atstovas;
Olga Choroskova, VšĮ Žirgų globėjų asociacijos atstovė;
Alvydas Gintaras, Lietuvos gamtos fondo  atstovas;
Gražina Golubovska, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus atstovė;
Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos atstovė;
Eglė Skuodytė, Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriaus atstovė;
Dainius Taukis, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio atstovas;
Regina Žemaitienė, Naujosios Rėvos kaimo atstovė.

Neries regioninio parko Jungtinė taryba sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2021-02-08 įsakymu Nr.D1-76/ĮV-170. Jungtinė taryba svarsto ir teikia pasiūlymus saugomos teritorijos direkcijai ir steigėjui dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų, sprendinių įgyvendinimo, šiais saugomos teritorijos planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais:

  • planavimo schemos, gamtotvarkos planų ar kitų strateginio planavimo dokumentų, rengimas, koregavimas, peržiūra ir įgyvendinimas;
  • konkrečių biologinės įvairovės įgyvendinimas;
  • saugomoje teritorijoje veikiančių suinteresuotų šalių veiksmų koordinavimas;
  • saugomos teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui bei lankytojų aptarnavimas;
  • gamtosauginis ir paveldosauginis švietimas;
  • kiti saugomos teritorijos apsaugos, tvarkymo ir švietimo klausimai.