Patvirtinti nauji parko ribų ir tvarkymo planai

2016 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 731 patvirtintas Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas, o 2016 m. rugpjūčio 5 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-545 patvirtintas naujas Neries regioninio parko tvarkymo planas. Kviečiame susipažinti su atsinaujinusiais dokumentais mūsų „Teisės aktų“ skiltyje (puslapio apatiniame meniu).