„Natura 2000“ teritorijų ar jų dalių priežiūros (valdymo) rekomendacijos

120 natura2000_12016 m. įgyvendinto projekto „Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas“ Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-001 (toliau – Projektas) metu parengtos Natura 2000“ teritorijų ar jų dalių priežiūros (valdymo) rekomendacijos.  Kviečiame susipažinti su projekto įgyvendinimo metu parengtu dokumentu – „Ekonomiškai naudingiausios ir efektyviausios idėjos sėkmingam saugomų teritorijų direkcijų bendradarbiavimui gamtotvarkos srityje su ūkininkais, bendruomenėmis, verslo atstovais, valstybinėmis institucijomis, kitais subjektais“.