Lapritis – pats lašišų neršto metas

Srauniuose, akmenuotuose Neries intakuose galima pamatyti lizdus, o jei pasiseks ir prie jų besilaikančias įspūdingas lašišas. Patelės galingais uodegos mostais ir srovės pagalba supila akmenų pylimus ant kurių išneršia ikrelius. Kviečiame iš arčiau pasigrožėti į šių didingų žuvų gyvenimu.