Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Siekdama užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą, didinti visuomenės pasitikėjimą, Neries regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) vykdo korupcijos prevenciją. Už korupcijos prevenciją Direkcijoje atsakingi: Audronė Žičkutė, direktorė bei Krystyna Lialko, vyresn. specialistė.

Pranešimus apie Direkcijos darbuotojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą arba netinkamą pareigų vykdymą, asmenys gali pateikti informaciją paštu: Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus rajonas, LT-14222.