Kam panaudojome 2017 m. už lankytojų bilietus surinktas lėšas?

2017 metai buvo kaip niekada gausūs Jūsų, mieli lankytojai, palaikymu! Buvo nupirkta Neries regioninio parko lankytojų bilietų už 5 506 €. 

Ypač džiugino SMS žinutėmis įsigytų lankytojų bilietų skaičius – net 1 536 €, t.y. vidutiniškai po 5 SMS bilietus kasdien nuo balandžio mėn., kuomet atsirado galimybė pirkti bilietus SMS žinute.

Didžiąją dalį lėšų jau panaudojome, ir jos gražiais darbais sugrįžo į parko teritoriją. Lėšos buvo skirtos:

  1. Statybinei medienai (perstatyta daugiau nei 80 metrų medinių laiptų Dūkštos pažintiniame take, remontuotos sulūžusios laiptų pakopos ant Velniakampio skardžio, Naujosios Rėvos piliakalnio ir Dūkštos paž. take, remontuoti 4 mediniai tilteliai ir pastatyta nauja tvorelė Karmazinų pažintiniame take, remontuoti 3 mediniai apžvalgos bokšteliai) – 2 416.78 €
  2. Informaciniams stendams atnaujinti, įspėjamiesiems ir nurodomiesiems ženklams pagaminti – 350.46 €
  3. 8 naujų medinių suoliukų pagaminimas ir pastatymas Dūkštos pažintiniame take – 1 651.65 €
  4. Turizmo infrastruktūros remontui ir aplinkos priežiūrai reikalingiems įrankiams ir medžiagoms įsigyti (dažai, varžtai, vinys, šiukšlių maišai ir kt.) – 439.12 €
  5. Gamtos mokyklos veikloms organizuoti ir jai reikalingoms priemonėms įsigyti – 190.78 €
  6. Visuomeniniams renginiams organizuoti (“Laisvės žygis” vasario 16-ajai paminėti, pavasario lygiadienio žygis) – 100.47 €.
  7. Turizmo infrastruktūros plėtros projektinės dokumentacijos rengimui – 1 000 €.

Likusi nepanaudota lėšų dalis (sudaranti 1 212.83 €, kartu iš 2016 ir 2017 metais surinktų lėšų) numatoma panaudoti 2018 m., parko teritorijos priežiūrai ir statybinės medienos įsigijimui.

Visi parko teritorijoje už lankytojo bilietų lėšas įrengti ir/arba tvarkomi objektai yra pažymėti specialiomis lentelėmis. Lankydamiesi parke, būkite pastabūs ir pamatysite, kurie objektai čia atsirado, arba buvo sutaisyti, Jūsų gerumo dėka! Ačiū už Jūsų paramą ir palaikymą!