Įgyvendinamas ES finansuojamas projektas ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“

Projektas „Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą“ pagal bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA 2014-2020 metais.

Nuo 2019 metų birželio mėnesio pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“. Pagrindinis projekto vykdytojas – Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros skyrius. Partneriai Lietuvoje – Rykantų universalus daugiafunkcinis kultūros centras, Neries regioninio parko direkcija, Trakų rajono savivaldybė.

Projekto Nr. ENI-LLB-1-098/1S-216
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2019 06 19- 2021 06 18
Bendra projekto biudžetas: 300 876,34 Eur.
ES skiriama suma: 270 788,70 Eur.
(Neries regioninio parko direkcijos, kaip trečiojo partnerio: 33 988,00 Eur.)

Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenes, ypač jaunimą, domėtis savo gyvenamos vietos (kaimo) ir regiono istoriniu, kultūriniu ir gamtos paveldu, suteikiant galimybę įvertinti paveldo teikiamas galimybes kuriant vietos išskirtinumą, užimtumą, turistinį patrauklumą.

Projekto idėja – reklamuoti ir išsaugoti lietuvių bei baltarusių kultūros paveldą, tradicinius įgūdžius, bendradarbiauti organizuojant bendrą kultūrinę veiklą ir įvairius regioninius mainus.

Projekto veiklos: Dailidžių/stalių dirbtuvių bei scenos įrengimas Rykantų k.;  Audimo dirbtuvių įrengimas Lydoje; Informacinių taškų įrengimas Rykantų k. ir Lydoje; Dailidžių pleneras; Ekspedicija per kaimus nuo Lydos iki Rykantų k.; Stovyklos vietos jaunimui; Etnografinio maršruto/katalogo per kaimus tarp Lydos ir Trakų parengimas; Pažintinių maršrutų partnerių vietose parengimas; Viešinimas (renginiai, koncertai, pažintinės programos visuomenei, medija, knyga, lankstinukai, interneto svetainės).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Neries regioninio parko direkcija, kaip trečiasis partneris, dalyvaus ekspedicijose renkant medžiagą Kultūriniam maršrutui.  Bus sukurtas aplinką tausojantis maršrutas Rykantų apylinkėse. Ši surinkta medžiaga bei nauji maršrutai bus  viešinami projekto lėšomis įsigytame ir Neries regioninio parko lankytojų centro teritorijoje pastatytame el. informaciniame kioske.  Projekto veiklų ir rezultatų viešinimui bus parengti trys straipsniai regioninėje  bei vienas straipsnis nacionalinėje žiniasklaidoje bei  sukurta  turistinis žaidimas Kultūrinio maršruto propagavimui.

Paveldo interpretacijos planas maršrutui Trakai- Lyda