Įgyvendinamas ES finansuojamas projektas ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“

Nuo 2019 metų birželio mėnesio pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-1-098 „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“. Pagrindinis projekto vykdytojas – Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros skyrius. Partneriai Lietuvoje – Rykantų universalus daugiafunkcinis kultūros centras, Neries regioninio parko direkcija, Trakų rajono savivaldybė.

Projekte numatyta įgyvendinti daug veiklų. Rykantų kaime bus įrengtos medžio dirbtuvės, skirtos gaivinti ir populiarinti tradicinę medinių namų puošybą. Siekiant, kad dirbtuvės atlieptų regionui būdingas etnines tradicijas, sumanyta ekspedicija, kurios metu pasienio regione tarp Lietuvos ir Baltarusijos renkama etnografinė medžiaga.

Antroji ekspedicijos dalis vyko 2019 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvos teritorijoje. Aplankyti kaimai Neries regioniniame parke, Šalčininkų ir Rudaminos apylinkėse, Dieveniškėse. Parengtas surinktos  kultūros paveldo interpretacijos planas, kuris pasitarnaus rengiant kultūrinį maršrutą  Lietuvoje ir Baltarusijoje. 2020 m Neries regioninio parko direkcija, kaip trečiasis partneris parengs turistinį maršrutą pėstiesiems Rykantų apylinkėse ir organizuos nemokamas ekskursijas šiuo maršrutu. Apie tai bus informuojama  per socialinius tinklus ir regioninėje spaudoje.

Paveldo interpretacijos planas pažintiniam maršrutui Trakai- Lyda