Gyvosios gamtos monitoringas 2018 m.

2018 metais yra vykdomos apskaitos Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST):

Paukščiai:

Mėlyngurklės apskaita Kazimieravo šlapžemėse (PAST kodas – LTVLNB001)

Vabzdžiai:

Didžiojo auksinuko apskaita Šveicarijos miške (BAST kodas – LTVIN0002)

Nuolat vykdoma retų ir saugomų rūšių paieška. 2018 m. parko teritorijoje rasta antroji reto grybo –
skaisčiosios raudonpintės – radavietė.