Gyvosios gamtos monitoringas 2017 m.

2017 metais buvo vykdomos apskaitos Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST):

Vabzdžiai:

Niūriaspalvio auksavabalio apskaita atlika Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos upės slėnyje (BAST kodas – LTVIN0007).

Purpurinio plokščiavabalio apskaita atlika Dūkštų ąžuolyne ir Dūkštos upės slėnyje (BAST kodas – LTVIN0007).

Didžiojo auksinuko apskaita Šveicarijos miške (BAST kodas – LTVIN0002)

Paukščiai:

Juodosios žuvėdros apskaita atlikta Kazimieravo šlapžemėse (PAST kodas – LTVLNB001)

Nuolat vykdoma retų ir saugomų rūšių paieška. 2017 m. parke rasta nauja reto ir saugomo vabzdžio rūšis – pjūklaūsis kelmagraužis (lot. Prionus coriarius), taip pat  – naujos saugomų augalų rūšys: pievinis auksveitis (lot. Seseli annuum), dvilapis purvuolis (lot. Liparis loeselii).