Atviri duomenys

Neries regioninio parko direkcija netvarko jokio registro ar valstybės informacinės sistemos.

Todėl Neries regioninio parko direkcija neteikia nuorodos į pakartotinai naudoti teikiamus skaitmeninių dokumentų rinkinius, esančius Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje sistemoje; taip pat neteikia dokumentų, kuriems taikomas spec. dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos.