Atlikti ornitofaunos tyrimai buvusiame Verkšionių žvyro karjere

Žvyro karjeras – gamtiniu požiūriu netradicinė teritorija. Specifinis kraštovaizdis – smėlinga  atvira skurdi  pieva  ir  vandens telkiniai – žmogaus veiklos padarinys.  Tą tuščią  erdvę gamta labai prisijaukina ir susikuria  tinkamas gyventi sąlygas paukščių rūšims, kaip tik mėgstančioms atviras vietas ir vandens telkinius. Teritorija tapo svarbia paukščių mitybinė baze ir poilsio zona. Tyrimų metu  užregistruotos 78 paukščių rūšys.  Aptiktos 5-kios perinčios  arba joje besimaitinančios Lietuvos raudonosios knygos rūšys.  Taip pat, aptikta paukščių rūšių saugomų pagal ES paukščių direktyvos priedus.

Kaip teigiama ataskaitoje, paukščių rūšinė įvairovė turi potencialą augti ir tapti svarbia regioninės reikšmės gamtine teritorija.
Plačiau apie tyrimus galite sužinoti šioje ataskaitoje