Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Neries regioninio parko direkcijoje duomenų apsaugos pareigūne paskirta Krystyna Lialko Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis tel. +370 5 259 9242 arba el. paštu krystyna@neriesparkas.lt Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Neries regioninio parko direkcijos duomenų tvarkymo politika yra nustatyta direkcijos direktoriaus įsakyme.

Asmens (vaizdo) duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas ir  duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos pateikiami žemiau:
• Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas;
• Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.