Apklausos “Ką aš žinau apie Lietuvos gamtos apsaugą?“ rezultatų aptarimas.

Dalinamės rudenį vykusios apklausos “Ką aš žinau apie Lietuvos gamtos apsaugą?“ rezultatų apžvalga. Džiaugiamės, kad apklausoje dalyvavo gerokai virš pusės tūkstančio respondentų! Apklausoje siekėme išsiaiškinti kokios, Jūsų nuomone,  svarbiausios aplinkosaugos problemos kyla Lietuvoje. Jūsų išsakytos mintys mums patvirtino, kad dirbame teisinga linkme, o taip pat nubrėžė kryptis, apie kurias nebuvome susimąstę ir kurių link planuosime judėti ateityje.

Dar kartą dėkojame dalyvavusiems!

 

 

Pradėti norėtume nuo to, kad apibendrinus visas išsakytas mintis, Jūsų nuomone, Lietuvos gamta labiausiai kenčia nuo:

  1. Šiukšlių
  2. Miškų kirtimo
  3. Medžioklės
  4. Keturračių ir motociklininkų savivalės saugomose teritorijose.

 

Apklausoje norėjome sužinoti ir tai, ką Jums patiems reiškia „saugoti gamtą“. Džiaugiamės, kad ši plati sąvoka, Jūsų nuomone, gali apimti ne tik šiukšlių rinkimą ar retų rūšių apsaugą, bet ir sąmoningą vartojimą, socialinių-aplinkosauginių judėjimų rėmimą bei jūsų pačių aktyvų dalyvavimą politiniuose sprendimuose. Visgi didžioji dalis respondentų įžvelgia, kad gamtiniai ištekliai ligšiol nėra suvokiami kaip vertybė ir dažnai siekiant trumpalaikės asmeninės naudos vis dar apsimoka netausoti gamtos! Taip pat išryškinate tai, kad saugomose teritorijose yra per daug ūkinės veiklos, per intensyvus žemės ūkis, daug kišimosi į gamtinius procesus ir pastebite per didelę urėdijų ir medžiotojų būrelių viršenybę, kas verčia Jus pasigesti atsakingos, tvirtos ir tęstinės valstybės politikos įgyvendinimo aplinkosaugos srityje. Labai vertingi pastebėjimai buvo apie tai, kad per mažai mokslo aplinkosaugoje (trūksta mokslu ir tyrinėjimais pagrįstų sprendimų ir gamtosauginių priemonių).

Pildydami apklausą nepatingėjote pateikti ir siūlymų, kaip būtų galima „saugoti gamtą“. Rekomenduojate atskirti žmonių lankymosi vietas nuo laukinės gamtos ir skatinti kiekvienam asmeniškai imtis atsakomybės už savo aplinką ir gamtą, o  taip pat riboti keliavimą po miškus automobiliais ar kitomis transporto priemonėmis.

 

Anketoje neišgirdome vieningos nuomonės dėl saugomų teritorijų plotų plėtros. Dalis pasisakė už griežtesnį saugojimą jau esamų teritorijų. Kadangi mes patys manome, kad fragmentiškai išsidėtę saugomų teritorijų plotai neužtikrina vientiso ir pilnavertiško gamtos buveinių apsaugojimo, sieksime per edukacines veiklas šį požiūrį koreliuoti. Kita Jūsų dalis pasisakėte už saugomų teritorijų ribų plėtrą, už griežtesnį reglamentavimą bei baudų už gamtos niokojimą didinimą. Visgi tuo pačiu apklausoje išsakėte pageidavimus skirti daugiau laisvės palapinių statymui, laužavietėms, neriboti sportavimo ir sportinių varžybų pėsčiomis galimybių, bei išreiškėte pretenzijas dėl pernelyg konservatyvių apribojimų naujai statomiems gyvenamiesiems namams saugomose teritorijose. Kaip matome, aukso vidurio paieškos nėra paprastos. Na ir dar įdomus pastebėjimas, kad dalį respondentų vis dar erzina privati nuosavybė saugomose teritorijose. Laikas priprasti, kad turime ne tik teises keliauti, bet ir pareigą gerbti vietos gyventojų privatumą ir nuosavybę.

 

Džiaugiamės, kad akcentuojate švietėjiškos veiklos svarbą. Jūsų išsakytos mintys šimtu procentu rezonavo su parko direkcijos veiklos tikslais – pasiekti, kad abejojančių gamtos išsaugojimo svarba būtų kuo mažiau. Pritariame vieno respondento išsakytai minčiai, kad saugomų teritorijų plėtra yra „mūsų pačių gyvenimo komforto ir kokybės garantas“. Bet pastebite regioninių parkų direkcijų darbo panašumus su turistų informavimo centrais (TIC) ir linkite direkcijoms nedubliuoti TIC veiklos.

Absoliuti dauguma pabrėžiate švietimo ir žinių (mokslo) svarbą saugant gamtą ir būtent nedidaktinio švietimo plėtojimą, kaip vienas respondentas išsireiškė – Lietuvos gamtiniam švietimui reikia „daugiau čepulių“. 🙂

 

Dėkojame už gerus žodžius parko komandai. Labai laukiate gamtos mokyklos veiklos atnaujinimo ir kitų mūsų švietėjiškų veiklų. Švietimą jūs matote kaip svarbiausią parko direkcijos veiklos tikslą.

 

Na ir pabaigai, labai nudžiugino entuziastingas respondentų noras prisidėti prie parko veiklos savanoriaujant, pranešant apie pažeidimus, net yra norinčių dirbti parko direkcijoje, padėti kurti projektus internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Šių respondentų labai prašome parašyti mums laišką el.paštu info@neriesparkas.lt
Labai norime pasinaudoti Jūsų pasiūlymais ir aptarti juos individualiai.
Dar sykį ačiū Jums už nuomones ir pasiūlymus. Kartu mes galime daugiau! 🙂