Rengiantiems žemėtvarkos planus

Neries regioninio parko direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio įsakymu Nr. 522 “Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų sutrinkimo bei tikslinimo taisyklių”, derina žemės sklypų, esančių regioninio parko ar direkcijai priskirtų valstybinių draustinių teritorijoje, kadastrinių matavimų planus.

Norint suderinti šiuos planus, parko direkcijai tiesiogiai ar el. paštu info@neriesparkas.lt turi būti pateikti šie dokumentai:
1. Laisvos formos prašymas;
2. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopija;
3. Parengtas žemės sklypo planas (pdf. formatu)
4. Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma.

Neries regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojas, kuriam pavesta nagrinėti prašymus: direkcijos vyr. specialistas Saulius Pupininkas, saulius@neriesparkas.lt , Tel. 861538708

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, parko direkcija derina Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).