Komisijos ir darbo grupės

Šiuo metu komisijų ar darbo grupių, sudarytų svarbiems uždaviniams spręsti, nėra sudaryta.