Didžiausia Vilniuje šikšnosparnių žiemavietė

1553!!! Tiek žiemojančių šikšnosparnių 2017 m. vasario 11 dieną Neries regioninio parko direkcijos, Lietuvos gamtos fondo specialistai, zoologas dr. K. Baranauskas bei gausus būrys savanorių suskaičiavo Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje. Tai pati didžiausia šikšnosparnių žiemavietė Vilniuje. Šis tunelis nuo 2009 m. – valstybės saugomas zoologinis gamtos paveldo objektas, šikšnosparnių žiemojimo vieta, buveinių apsaugai svarbi teritorija. Tunelyje užregistruotos šešios šikšnosparnių rūšys, tame tarpe į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme).

Siekiant apsaugoti šiuos žiemojančius šikšnosparnius, 2004 m įėjimas į tunelį buvo užmūrytas. Po šio tunelio užblokavimo šikšnosparnių labai pagausėjo: 2004 metais jų iš viso stebėta apie 250, o 2010 metais – jau apie tūkstantį. 2016 m. vasario mėn. 6 dieną užregistruotas rekordas – net 1555 tunelyje žiemojančių šikšnosparnių!!!! Smagu, kad žiemojančių šikšnosparnių skaičius ir toliau didėja.

07
02
01
03
04
05
06
08
09
10