Aukštųjų Panerių tunelis – šikšnosparniams!

Iškilmingai skelbiame, kad Aukštųjų Panerių tunelis pagaliau priklauso tik šikšnosparniams!

 

Ilgą laiką smalsuoliai ir nuotykių ieškotojai net trumpam užsukdavę į tunelį vidury žiemos, išbudindavo šikšnosparnius ir šie nebegalėdami vėl įmigti sunaudodavo per daug riebaluose saugotos energijos atsargų ir žūdavo nesulaukę pavasario.

 

2005 metais Aukštųjų Panerių tunelis buvo paskelbtas buveinių apsaugai svarbia teritorija (BAST) dėl čia žiemojančio kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme), kuris įrašytas į ES Buveinių direktyvos II priedą. Pats tunelis taip pat yra kultūros paveldo vertybė, o pati teritorija pakliūna į Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinį.

 

 


Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis yra viena didžiausių žiemaviečių Europoje, kur kiekvienais metais ilsisi po kelis tūkstančius šikšnosparnių, tarp kurių ir jau minėtas Europos mastu saugomas kūdrinis pelėausis! 2021 metais suskaičiuoti 1897 žiemojantys šikšnosparniai. 2019-aisiais buvo fiksuotas rekordinis šikšnosparnių žiemojimas Panerių tunelyje – net 2327 !

Kaip ir kitos Europos sąjungos valstybės,  Lietuva yra pasirašiusi Berno ir Bonos konvencijas bei Buveinių direktyvą, kuriomis įsipareigoja saugoti retas šikšnosparnių rūšis ne tik nacionaliniu, bet ir Europiniu mastu.

Šią vasarą vykę darbai baigti: įrengta ir sutvirtinta konstrukcija, apsauganti šikšnosparnių ramybę nuo jų gyvybei pavojingų svečių vizitų. Projektas finansuotas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

 

Džiaugiamės itin svarbiu įgyvendintu projektu gamtos apsaugos labui!

 

 

 

Daugiau informacijos: http://www.siksnosparniai.lt/apie-siksnosparnius/apsauga/saugomos-teritorijos/paneriu-tunelis/