National Geographic dėmesys Neries regioninio parko miegapelėms

Kviečiame paskaityti Neries regioninio parko ekologo Tado Bujanausko interviu su National Geographic apie Dūkštų miško perlus – miegapeles. Galime tik didžiuotis, kad tokie tarptautiniai žiniasklaidos puslapiai, kaip National Geographic, domisi mūsų sėkmingai vykdomais Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upės slėnio gamtotvarkos darbais. Tačiau dėkoti už suvestus kelius su National Geographic turėtume FSC (liet. Miškų valdymo taryba) atstovei Skirmantei Tumosaitei! Ačiū jai!

Nuoroda į straipsnį: https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/12/sleepy-dormice-are-losing-their-cozy-tree-hollows/?fbclid=IwAR1TftUpoGMCpZGIubZtGBe49OI4OXzdaS1BHJnfopJ0tk0sSISF4BelUxo

Neries regioninio parko miškai yra atsakingai prižiūrimi pagal FSC standartus – taikomi aplinkai nekenkiančio, socialiai atsakingo ir ekonomiškai gyvybingo miško valdymo ir tvarkymo standartai. Tokie miškai gamtosauginiu požiūriu yra prižiūrimi griežčiau nei kiti miškai Lietuvoje. Be to, nuo 2021 metų sausio 1 d. mūsų šalyje įsigalioja National Forest Stewardship Stadard (NFSS)(liet. Nacionalinis miškų valdymo standartas) , kurio reikalavimai valstybiniams miškams bus dar griežtesni ir už nacionalinius miškotvarkos teisės aktus, ir už dabartinius FSC standartus. Todėl nuo 2021 metų tokiuose tarptautiniu mastu saugomuose miškuose bus dar griežčiau saugomos ekologinės vertybės, retų gyvūnų ir augalų rūšys, ypatingai akcentuojami aukšti gamtos išsaugojimo prioritetai.

Ką tai reiškia miegapelėms? Pagal FSC standartą saugomuose miškuose, kur yra leidžiami miškų ūkio darbai, turės būti padvigubinamos gamtos apsaugos zonos nuo dabar reikalaujamo minimalaus 5 % ploto padidės iki 10 % ploto miške. Taip pat bus paliekami didelio diametro medžiai su drevėmis, kurie yra natūrali miegapelių buveinė. Tuo pačiu paliekami seni medžiai pasitarnaus ir kitų, retų, su trūnijančia mediena susijusių, rūšių išsaugojimui.

Miegapelės dėl ypatingo savo gyvenimo būdo ir poreikio seniems brandiems miškams su gausiu lazdynų ir ąžuolų vaisių pasirinkimu, jau seniai įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, LR saugomų gyvūnų bei Berno konvencijos globojamų faunos rūšių sąrašus. Miegapeles galime rasti vos 10-yje Lietuvos vietovių, tame tarpe ir Neries regioninio parko saugomuose miškuose.

Taigi National Geographic dėmesys parodo, kad Lietuvoje gamtotvarka yra aukštame profesionaliame lygyje ir mes tikrai turime kuo didžiuotis!