Vadovo darbotvarkė

Direktorė Audronė Žičkutė atostogauja nuo gegužės 8 iki gegužės 26 d.