Planavimo dokumentai

Parko direkcijos veiklos ataskaitos:

2015 metų Neries regioninio parko direkcijos veiklos pristatymas

2015 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita
2014 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita
2013 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita
2012 m. Neires regioninio parko direkcijos veiklos ataskaita

Parko direkcijos veiklos planai:

2016 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos planas
2015 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos planas
2014 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos planas
2013 m. Neries regioninio parko direkcijos veiklos planas

 

Neries regioninio parko direktorės 2016 m. pagrindinės veiklos užduotys:

  1. Veiklos efektyvinimas. Šio tikslo įgyvendinimui parengti lankytojo bilieto pardavimo, kitų mokamų paslaugų reklaminę programą ir ją įgyvendinti. Įtraukti vietos verslininkus į direkcijos teikiamų mokamų paslaugų paketus. Atnaujinti direkcijos internetinio puslapio turinį ir dizainą, pritaikant jo naudojimą išmaniaisiais įrenginiais.
  2. Plėtoti edukacinius ir pažintinius projektus – organizuoti gamtos mokyklos užsiėmimus moksleiviams, tradicinius renginius bei tęsti pažintinių žygių ciklus po parko teritoriją.
  3. Organizuoti gamtos ir kultūros paveldo objektų, rekreacinių bei Natura 2000 teritorijų priežiūrą ir tvarkymą.