Didžiausia Vilniuje šikšnosparnių žiemavietė

1553!!! Tiek žiemojančių šikšnosparnių vasario 11 dieną suskaičiavome Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje. Tai pati didžiausia šikšnosparnių žiemavietė Vilniuje. Šis tunelis nuo 2009 m. – valstybės saugomas zoologinis gamtos paveldo objektas, šikšnosparnių žiemojimo vieta, buveinių apsaugai svarbi teritorija. Tunelyje užregistruotos šešios šikšnosparnių rūšys, tame tarpe į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme). Siekiant apsaugoti šiuos žiemojančius šikšnosparnius, 2004 m įėjimas į tunelį buvo užmūrytas. Po šio tunelio užblokavimo šikšnosparnių labai pagausėjo: 2004 metais jų iš viso stebėta apie 250, o 2010 metais – jau apie tūkstantį. Smagu, kad žiemojančių šikšnosparnių skaičius ir toliau didėja.

07
02
01
03
04
05
06
08
09
10